Tjänster

Är ni fastighetsägare, bostadsrättsförening, förvaltare eller arbetar ni inom industrin eller byggbranschen?

Vi kan hjälpa er med besiktning och kontroll av era anordningar i enlighet med Boverket föreskrifter. Våra ingenjörer besitter specialkompetens för:
Hissar, rulltrappor och motordrivna portar.

Vi har även kompetens att utföra besiktning och kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller för:
Kranar, traverser, lingångar, lastbryggor,
fordonslyftdon och arbetsplattformar.

I samband med att er anordning är installerad kommer vi ut för en första besiktning. För att säkerställa kvalitén och undvika onödiga driftstopp utför vi sedan löpande och återkommande besiktningar.

Kontakt

Är ni tillverkare?

Vi hjälper er med kontroller och besiktning. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC ISO IEC 17020 och STAFS 2015:6 vilket innebär att vi är ackrediterade som anmält organ. Våra ingenjörer kan hjälpa er med kvalificerade rapporter och kontroller av era produkter.

Vi genomför:
Slutlig kontroll, kontroll av enstaka objekt och revisionsbesiktning

Är ni i ett tidigt skede i utvecklingen hjälper vi på Salwéns er med konstruktionskontroller som visar att er konstruktion uppfyller kraven för säkerhet och kvalité. Under konstruktionskontrollen stämmer vi av så att era ritningar uppfyller de krav och standarder som gäller enligt nuvarande lagstiftning. Vid en godkänd kontroll får ni också kvalitétsstämpla era produkter med CE-märkning.

Kontakt

Är ni tivolianordnare?

Vi hjälper er med säkerheten på er anordning. En tivolianordning måste inspekteras i samband med att den tas i drift och sedan löpande. Oavsett om du driver en fast eller en ambulerande tivolianordning hjälper vi er med besiktning och kontroll.

Kontakt