Miljö och Kvalitet

Vi på Salwèns Ingenjörsbyrå tycker att det interna miljö- och kvalitetsarbetet är väldigt viktigt. Därför har vi en tydlig och konkret policy som alla medarbetare arbetar utefter. Vårt mål är att alltid utföra våra arbetsuppgifter och åtaganden med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska ständigt sträva efter att aktivt och kontinuerligt minimera miljöpåverkan av både den yttre och den inre miljön.

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder avseende föroreningar samt följa gällande lagstiftning.

Vi ska erbjuda och utföra våra tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Dessutom ska företagets miljömål uppnås och nya mål kontinuerligt upprättas.