Vi heter Salwéns. Vi kontrollerar och besiktar hissar, rulltrappor, lyftanordningar, tivolianordningar och motordrivna portar.

Tjänsteerbjudande

Om Salwéns Ingenjörsbyrå

I över 70 år har vi på Salwéns utfört besiktningsverksamhet och kontroll av konstruktioner till en stor kundkrets runt om i landet. Under åren har vi byggt upp en gedigen kunskap och en rad olika specialkompetenser.

Idag erbjuder vi fastighetsägare, fastighetsbolag, tillverkare, byggbolag och industrin säkerhet genom förbyggande kontroll – och besiktningsverksamhet.

Mer Om oss

Ackreditering

För att garantera att funktioner är säkra finns ett regelverk som kräver att besiktning utförs av ackrediterat organ.

Vi är ackrediterade enligt Swedac ISO IEC 17020 som kontrollorgan och anmält organ. Detta betyder att vi är certifierade att utföra besiktningar enligt både nationell och internationell standard.

Läs mer

Är ni i behov av en besiktning?

Salwéns kan tillgodose hela ert behov av besiktningar. Vi är enkla och flexibla att arbeta med, samt erbjuder korta ledtider med snabb service.

Ring oss på
035 - 34 360

Tivoli och nöjesfält

Vi utför besiktning till både fasta och ambulerande tivolianordningar. Vi är med från förstabesiktning till de kravställda löpande kontrollerna. Allt som behövs för att säkerställa kvalitén och säkerheten för en tivolianordning.

Kontakt